تبلیغات
برترین وب سایت در زمینه نمونه سوالات نظری.پیش دانشگاهی.کاردانی.کارشناسی.کارشناسی ارشد.
قالب پرشین بلاگdownload قالب وبلاگقالب وبلاگGames

برترین وب سایت در زمینه نمونه سوالات نظری.پیش دانشگاهی.کاردانی.کارشناسی.کارشناسی ارشد.
هدف این سایت موفقیت شماست
ابر برچسب ها
برنامه حسابداری هلو سایت فنی وحرفه ای استان تهران اسکای نت مامانی طرح نقاشی mikicun windows xp portable نقاط حساس بدن اسکریپت php دانلود زبان برنامه نویسی c manoochehr sakhaei گالری عکس با کیفیت نرم افزار حسابداری alborz varzeshi net روزنامه ی ورزشی البرز آموزش network کد کانالهای کارتی رشته ای فنی وحرفه ای نمونه سوالت تستی رایانه کار درجه1 نرم افزارحسابداری هلو فنی وحرفه ای استان تهران نمونه سوالات فنی وحرفه ای قیمت گوشی های نوکیا 3d graphic wallpaper kafshdoozak فقط عکس ایرانی نتایج آزمون سراسری 86 روزنامه‌ ورزشی نمونه سوالات فنی وحرفه ای استان تهران گالری spice platinum موزش ویژوال بیسیکگام به گام ویژوال را بیاموزیدویژوال بیسیک اموزش نمونه سوالات تستی رایانه کار درجه2 4 gb s collection آهنگ های قدیمی قیمت گوشیهای نوکیا pctaz forum zoya sabet عکس گرافیک آهنگ قدیمی قفل کردن کارت تلفن روزنامه ورزشئ i free greeting card گالری کارت ویزیت عکس های مشت زندگی نامه فردوسی vplug دانلود eslimi دانلود سایت توپ کارت تلفن هک
پیوندهای روزانه

نمونه سوالات تستی مکانیک(تعمیر کار اتومبیلهای سواری بنزینی2)-فنی وحرفه ای استان تهران

http://worldbook.ir/wp-content/2010/01/mekanik-worldbook.ir_.jpg

نمونه سوالات تستی مکانیک(تعمیر کار اتومبیلهای سواری بنزینی2)-فنی وحرفه ای استان تهران

 

1-در صورتی که دو فکس کولیس با دقت 05/0 میلی متر بسته شود(صفر خط کش روبه روی صفحه ورنیه) فاطله اولین خط کش پابت با اولین خط ورینه کولیس چقدر میباشد

یک میلیمتر                      50/0 میلیتر             1/0میلی متر          20/0 میلیمتر

2-یک یارد چند فوت وچند اینچ است؟

دو فوت و24 اینچ                 چهار فوت و48 اینچ            5فوت و 60اینچ          سه فوت و36 اینچ

3-کیلو گرم متر. کیلوگرم بر سانی متر مربع .فوت پوند. نیوتن متر.پوند بر اینچ مربع به ترتیب واحد چیست؟

گشتاور-فشار-گشتاور-گشتاور-فشار                 گشتاور-گشتاور-فشار-گشتاور-فشار

فشار-فشارگشتاور-گشتاور-فشار                      گشتاور-فشار-فشار-گشتاور-گشتاور

4-کاربرد برقو معمولا در کدام یک از موارد زیر است؟

سوراخ کردن فلزات نرم               جهت پرداخت کاری روی شفتها       

جهت تیز کردن سمباته نشان ومته            جهت دقیق نمودن قطر سوراخ ها وصاف وپرداخت نمودن انها

5-در صورتی که در هنگام  اره کاری فقط رنداهای وسط تیغه اره از بین رود دو طرف ان سالم باشد علامت---------

کاملا از طول تیغه اره استفاده شده

جنس تیغه اره مناسب نبوده

از طول تیغه اره استفاده نشده وفقط قسمت وسط ان مورد استفاده قرار گرفته

از طول تیغه اره استفتده شده ولی تیغه اره با جنس قطع کار مناسبت نداشته است

6-پیچ سر سیلندرموتوری بایدباید 8 کیلو گرم متر سفت شود و در صورت وجود اچار ترکمتر اینچی معادل چند فوت پوند باید سفت نمود؟

6/67                   80                   56                   6/57

7-کدام یک از تعریفهای زیر در موپرد موتورهای دو زمانه صحیح است؟

به ازای یک دور گردش میل لنگ دو کورس پیستونچها عمل انجام میشود

به ازای یک دور گردش میل لنگ4 کورس پیستونچهار عمل انجام میشود

به ازای یکدور گردش میل لنگ دو حالت انجام میشود

8-در صورتی که میل لنگ موتورچهر زمانه چهار سیلند3000 دور بزند میل سوپاپ چند دور خواهد زد وچند احتراق رخ میدهد

3000دور3000احتراق                1500 دور1500احتراق           1500دور و3000 احتراق       3000 دور1500

9-پیستون سیلندر شماره4موتورچهارسیلندرچهار زمانهدر نقطه مرگبالا واحتراق باشدسیلندر شماره یک وسه در همین لحظه چه عملی انجام میدهد؟

تراکم –تخلیه                تنفس-تخلیه         تنفس- تراکم          تخلیه- تخلیه

10-هنگام سوار شدن شاتون روی پیستونو جا زدن در سیلندر مجرای بغل شاتون(روغن پاش)در موتور راستگرد باید به سمت-----باشد؟

عقب موتور               راست موتور          جلوی موتور              چپ موتور

11-از چه ابزاری جهت جازدن خار گژنپین استفاده میشود؟

خار باز کن             رینگ جمع کن             انبر قفلی                خار جمع کن

12-پیستون چند درجه بعد از اتمام کورس تنفس بطرف نقطه مرگبالا حرکت میکند وسوپاپ هوا کاملا بسته میشود انرا-----میگویند

ریتارد سوپاپ هوا           اوانس سوپاپ دود          اوانس سوپاپ هوا         قیچی سوپاپ ها

13-در صورتی که روغن سوزی از گاید سوپاپها باشدمعمولا بیش از خرابی گاید سوپاپ--------میباشد

از خرابی بیش از حد گاید سوپاپ هوا

از گود نشستن سیت سوپاپ هوا

از ابندی نبودن سوپاپ دود وهوا

از خلاصی زیاد گاید سوپاپ دود

14-زاویه های دندانهای پیچیمیلیمتری واینچی چقدر است؟

زاویه هر دو دنده پیچ ها پنجاه درجه است

زاویه میلی متر55 درجه اینچی45

زاویه میلیمتری60درجه واینچی55

زاویه اینچی70 درجه ومیلی متری 60 درجه

15-به هنگام سوار نمودن رینگهای سه پارچه روغنی درروی پیستون چگونه باید عمل کرد؟

اول زیر رینگی بالا را جا انداخت

اول زیر رینگی پایین را جا انداخت

اول دو زیر رینگهای را وسپس رینگ اصلی وسط را جا انداخت

اول رینگ اصلی وسط را جا انداخت وسپس دو زیر رینگی را جا انداخت

16-خلاصی پیستون را با چه ابزاری میتوان اندازه گیری کرد؟

با فیلترو500/0 الی010/0 اینچ

با ساعت اندازه گیریو20/0 الی30/0میلیمتر

با فیلترو30/0میلیمتر الی50/0میلی متر

با میکرومتر

17-گردش سوپاپ کدام یک از مزیت زیر را دارد

دیاگرام سوپاپها به خوبی حفظ میشود

رسوب کردن روی وجه ئسوپاپها را از بین میبرد

سوپاپ بیش از حد نیمی گرم میشود وجلوگیریاز چسبندگی ساقه سوپاپ در گاید

ب وج

18-بخه هنگام متصل نمودن شاتون با پیستون به کدامیک از موارد مهم باید تئجه کرد

به شماره وجهت شاتون

به شماره شاتون وپیستون

به شماره وجهت پیسشتون وشاتون

به شماره وجهت پیستون

19-نسبت اختلاط سوخت در دور اصلی(متوسط)چقدر است

12 به 1          20 به 1            16 به 1      8 به1

20-وظیفه رگلاتور سوخت چیست؟

ایجاد فشار سوخت در قسمت ریل انژکتورها وتنظیم ان در دورهای مختلف

تزریق سوخت میباشد وتوسط ecuبه کار میافتد

در صورت تصادف منجر به قطع سوخت میشود

تغییراتپدال گاز را بهecuارسال میکند

21-حجم احتراق چیست؟

فضای موجود بالای نقطه مرگ بالا                     فضای بالای نقطه مرگ پایین

فضای زیر نقطه مرگ پایین                                 فضای بین نقطه مرگ پایین وبالا

22-جهت افزایش فشار پمپ بنزین مکانیکی میتوان----

ضخامت واشر کایوچی پمپ بنزین وبلوک موتور را زیاد کرد

سوپاپ داخلی پمپ را برعکس انداخت

ضخامت واشر کایوچی بین موتور وپمپ را کم کرد

فنر برگرداننده شیطانک را قویتر انداخت

23در لحظه گاز دادن سوخت داخل ونتوری کاربراتور پاشیده شده وقطع میگردد این عمل را کدامیک از مدارهای ذیل انجام میدهد

شیر برقی کاربراتور       مدار دور قدرت        مدار کمکی وقدرت    مدار پمپ شتاب دهنده

24-اوانس خلا ای دلکو توسط چه عاملی عمل میکند

نیروی گریز از مرکز وزنه های دلکو

خلا مانیفولد گاز وتوسط لوله مخصوص متصل به کاربراتور واوانس خلا

خلا ونتوری

خلا لوله ورودی پمپ بنزین وتوسط لوله برگشت سوخت

25-به هنگام استفاده از باطری کمکی باید

منفی را به مثبت باطری خودرو وصل کرد

مثبت به منفی

منفی به منفی ومثبت به مثبت

منفی به مثبت

26-جهت اوانس کردن زمان جرقه پوست دلکو را باید به کدام جهت چر خاند؟

موافق جهت چکش برق

خلاف جهت چکش برق

مقداری در جهت خلاف وکمی در جهت موافق

هیچکدام

27-علایم ریتارد بودن جرقه

به خوبی موتور روشن به سختی دور میگیرد

با چند استارد زدن روشن وسریع دور میگیرد

با چند استارد زدن روشنو به سختی دور میگیردوشتاب میگیرد

هیچ کدام

28-علت متورم ساختن هسته کویل چیست

جریانهای گردابی به وجود میاورد تا حوزه مغانطیسی قویتر تولید شود

کویل بیشتر گرم شده تا سریعتر اشباع شود

ولتاز تولید شده در مدار پنویه قی تر باشد

هدایت مغناطیسی بهتر وایجاد گرمای زیادجل.گیریو عمر کویل طولانی تر

29-اجزای تشکیل دهنده سیستم انژکتور به ترتیب

سنسورها-ecu-عملکردها                 سنسوره –عملکردها-ecu          عملکردها- سنسورها-ecu     ecu-عملکردها-سنسورها

30-سوپاپ هایpcv چیست؟ودر چه قسمتی نصب میشود؟

داخل فیلتر روغن وفشار را کنترل میکند

سوپاپ کنترل تهویه مثبت محفظه لنگ است ودر مسیر محفظه لنگ وهواکش

فشار روغن ودر اویل پمپ

کنترل ورودی هوا و ورودی کاربراتور نصب میشود

31-چرا اج سوهان نست به محور ان تقریبا کج است؟

سوهان بهتر خنک شود

برادها بهتر به طرف بیرون هدایت شوند

سوهان راحتر حرکت میکند

سوهان در دست مستقیم قرارگیرد

32-دبی روغن چگونه کنترل میشود

سوراخها وکانلهای موجوددر میل لنگ

خلاصی چرخ دنده میل لنگ با دنده سوپاپ

سرعت روتورهای اویل پمپ

سوپاپ اطمینان اویل پمپ

33-چه قسمت از درب رادیاتور باعث افزایش دمای جوش اب میگردد؟

سوپاپ خلا             سوپاپ فشار              ترموستات                         سرعت اب توسط پمپ

34-فنرهای موجود روی صفحه کلاج چه عملی انجام میدهد

خنثی کردن ضربه وارتعاشوجلوگیری از نیروی پیچشی           

ارتعاشات شفت کلاج را خنثی میکند

بکسواد کلاج را به حداقل میرساند

ب وج

35-تغییر جهت دوران شفت خروجی گیربکس در دنده عقب توسط چه قطعه ای فراهم است

دنده زیر گیربکس         دنده چها ودنده یر     دنده یک تودلی وکشویی            دنده واسطه

36-علت طویل بودن هزار خار شفت خروجی گیربکس

بلند بودن شفت خروجی

حرکت طویلی کشویی گاردان

فاصه گیربکس با دیفرانسیل

حرکت هزار خار صفحه کلاج روی ان

37-تیز کردن پیش دندها سه در گیربکس سنکر ونیزه باعث-----میشود

سخت جا رفتن دنده 3

صدا کردن ئنده2 و3

بیرئن زدن دنده 3

لرزش گیربکس در دنده 4

38-فنر بندی هیدرو لاستیکی به کدامیک از موارد زیر گفته میشود

از میله یا تسمه فلزی ساخته شدهکه حول محور خود حالت پیچشی دارد

از تیغه های فولادی که دو طرف ان لاستیک وجود دارد ساخته شده

فنر وکمک فنر و روفن ولاستیک در مکانیزم

یک نوع گاز ومایع مخصوص

39-هزار خار پینتون چه عملی انجام میدهد

کاهش دوران فلکه فرمان

افزایش دوران کم کردن گشتاور

از بین بردن اصطحکاک بین جعبه فرمان

تبدیل حرکت دورانی مارپیچ فرمان

40-با بیشترین بستن پیچ مخصوص تنظیم فرمان در روی درب جعبه فرمان -----استفاده میشود

خلاصی فرمان کم میشود

خلاصی میله فرماتن کم میشود

خلاصی فرمان زیاد میشود

خلاصی میله فرمان زیاد میشود

41-کدامیک از قطعات ذیل موجب تغییر قوس فنرهای شمش میشود

سنتروبیت

کرپی

قامه

گوشواره

42-ترمزهای نوع سر ودارای چند پیستون در کاسه چرخ میباشند

دو سیلندر یک طرفه

دو سیلندر دو طرفه

یک سیلندر یک طرفه

یک سیلندر دو طرفه

43-حرکت پدال ترمز منجر به انتقال نیرو به پیستون پمپ ترمز میشود از کدام مرحله به بعد فشار روغن ترمز افزایش میابد

از زمانیکه ما نشت اصلی سوراخ توازن مسود نمایید

از زمانیکه مانشت اصلی پمپ مجرای پر کردن را مسدود نماییم

از رمانی که پدال ترمز از نصف کورس بیشتر پایین رفته

از زمانی که مجرای توازن ومجرای پر کردن با هم مسدود شده باشند

44-توسط کدام یک از قطعات زیر شفت ورودی گیربکس به حرکت دورانی در میاید

دیسک کلاچ             بیلبرنگ ته میل نگ             توپی وهزار خار صفحه کلاچ        فلاویل وبوش ته میل لنگ

45-کدامیکاز نوع فرمان معمولا ر ودرهای محرک جلو استفاده میشود؟پیکان

جعبه ساچمه ای               حلزونی               تاج خروسی             شانه ای

46-گردش دنده هرز گردها دیفرانسیل حول محور خود چه موقع اتفاق میافتد؟

هرگاه خودرو در جاده به صورت مستقیم حرمت کند

هرگاه دور پولسالها اختلاف داشته باشد

هرگاه دور پولسها مساوی

موارد ب وج

47-وظیفه میل موج گیر چیست؟

چرخها به حالت بالاس در میاید

ضربات ناشی از دست انداز خنثی میشود

لاستیک سابی به حداقل میرسد

در سر پیچها  فشار بر چرخ جلو متعادل شده

48-میل دشتی در دیفرانسیل نیرو را به کدام یک از قطعات منتقل میکند

هرز گردها                کرانویل              هوزینگ    دنده پولسها

49-انحراف چرخهای جاو نسبت به خط قایم به طوری که این انحراف به بیرئن باشد چه نام دارد

کستر مثبت         کستر منفی          کمبر مثبت            کمیر منفی

50کدامیک از روغن موتورهای زیر دارای ویسکوزیته کتری است

Sae10w           sae20                  sae20w40                   sae30           

 

 

 
برچسب ها: نمونه سوالات تستی مکانیک(تعمیر کار اتومبیلهای سواری بنزینی2)-فنی وحرفه ای استان تهران، نمونه سوالات فنی وحرفه ای، نمونه سوالات فنی وحرفه ای استان تهران، فنی وحرفه ای استان تهران، نمونه سوالات تستی مکانیک وبرق خودرو جدید، نمونه سئالات تستی مکانیک وبرق خودرو، نمونه سوالت تعمیر اتومبیلهای سواری، فنی وحرفه ای استان تهران.، مکانیک وبرق خودرو، مکانی وبرق خودرو2، تعمیر اتومبیلهای بنزنیی، سوالات تستی مکانیک وبرق خودر استان تهران،  
[ دوشنبه 26 اردیبهشت 1390 ] [ 02:03 ق.ظ ] [ مهدی فتحی ]

درباره وبلاگ

برترین وب سایت در زمینه نمونه سوالات نظری.دانشگاهی.کاردانی.کارشناسی.کارشناسی ارشد
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
  بازدیدهای امروز : نفر
  بازدیدهای دیروز : نفر
  كل بازدیدها : نفر
  بازدید این ماه : نفر
  بازدید ماه قبل : نفر
  تعداد نویسندگان : عدد
  كل مطالب : عدد
  آخرین بروز رسانی :
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Powered by WebGozar